W poszukiwaniu przyczyn dysleksji
wieloaspektowe badania zaburzeń poznawczych i ich mózgowych korelatów

Czytanie to podstawowy sposób docierania do wiedzy, niezależnie od tego, czy nabywamy ją za pomocą książek, szkolnej tablicy, czy Internetu.

Dzieci z dysleksją rozwojową mają trudności w nauce czytania i pisania - pojawiają się one u typowo rozwijających się dzieci bez żadnej wyraźnej przyczyny. Szacuje się, że dysfunkcja ta dotyczy od 5 do 12% wszystkich dzieci.

Diagnoza dysleksji możliwa jest dopiero, kiedy dziecko nauczy się czytać. Standardowe testy przeprowadzane są, kiedy dziecko jest w 5. klasie szkoły podstawowej, a w 3. klasie można przeprowadzić diagnozę na okoliczność ryzyka dysleksji (taka diagnoza oznacza, że u dziecka występuje opóźnienie w nauce czytania, ale ostatecznie może się ono nie rozwinąć w dysleksję). Jednocześnie badania wskazują, że interwencje terapeutyczne są najskuteczniejsze, jeśli zostaną wprowadzone znacznie wcześniej - kiedy dziecko jest jeszcze w przedszkolu. Ten konflikt nazywany jest paradoksem dysleksji. Jednocześnie wczesne charakterystyczne objawy (takie jak na przykład trudności z przetwarzaniem dźwięków mowy) wskazujące na to, że u dziecka z dużym prawdopodobieństwem rozwinie się dysleksja, mogą być widoczne jeszcze zanim dziecko zacznie uczyć się czytać.

W aktualnie prowadzonym badaniu chcemy ustalić, jakie są najskuteczniejsze metody wczesnego identyfikowania dzieci, u których z dużym prawdopodobieństwem rozwinie się dysleksja.

Liczymy na to, że nasze badania przyczynią się do tego, że dzieci te będą mogły być trafnie identyfikowane jeszcze w przedszkolu, a dzięki temu będzie możliwe udzielenie im skutecznej pomocy.

Jeśli Państwa dziecko rozpoczyna w tym roku naukę w zerówce, nie umie jeszcze czytać i chcą Państwo by wzięło udział w badaniu prosimy o zapoznanie się z pozostałymi zakładkami (zwłaszcza z zakładką “Aktualne badania”) i skorzystanie z zakładki “Zgłoś swoje dziecko”.

Z każdym dzieckiem zakwalifikowanym do głównej części badania będziemy umawiać się na dwa-trzy spotkania co roku przez najbliższe trzy lata.

Badania są prowadzone w Warszawie.

Do współpracy zapraszamy również przedszkola.