Pytania i odpowiedzi

Jakie dzieci są poszukiwane do badania?

Aktualnie poszukujemy dzieci, które we wrześniu 2018 roku rozpoczną naukę w zerówce.

Jakie są szanse na to, że moje dziecko będzie miało dysleksję?

Szacuje się, że 5-12% dzieci ma dysleksję. Ryzyko rośnie do 50% jeśli w bliskiej rodzinie dziecka ktoś miał już dysleksję.

Czy wszystkie dzieci zgłoszone do badania zostaną do niego zakwalifikowane i będą badane przez kolejne lata?

Niestety nie. Najpierw weryfikujemy, czy nie ma przeciwwskazań do udziału w badaniu (jakie to przeciwwskazania przeczytają Państwo poniżej). Wszystkie dzieci, dla których przeciwwskazań nie stwierdzono wezmą udział w badaniu przesiewowym (jedno spotkanie, trwające około 20 minut). Na podstawie wyników badań wykonanych podczas tego spotkania wyłonimy spośród badanych dzieci grupę tych, u których z dużym prawdopodobieństwem może w przyszłości rozwinąć się dysleksja. Z tymi dziećmi oraz dziećmi, u których prawdopodobieństwo rozwinięcia się dysleksji jest niskie, wybranymi do grupy kontrolnej, spotkamy się na kolejne sesje, w tym badanie MRI i z nimi będziemy spotykać się przez kolejne lata.

Jakie są przeciwwskazania do wzięcia udziału w badaniu?

Poszukujemy ogólnie zdrowych dzieci, takich, które nie miały urazów mózgu, chorób neurologicznych i psychicznych, nie są opóźnione w rozwoju intelektualnym ani ruchowym, nie mają wady słuchu, klaustrofobii, ADHD i metalowych elementów w ciele, których nie da się usunąć (np. Protezy czy, pompy leku). Poszukujemy dzieci praworęcznych i urodzonych w terminie. Warunkiem przyjęcia dziecka do badania jest również to, by podczas pierwszych spotkań nie umiało jeszcze czytać (może znać litery, umieć przeczytać najbardziej znane słowa, ale nie powinno być w stanie czytać całych zdań czy odczytywać skomplikowanych, nowych dla siebie słów).

Ile będzie trwało badanie?

Badanie zaplanowane jest na 3 lata. Każdego roku będziemy się spotykać z dzieckiem na dwa-trzy spotkania, trwające około godziny każde, w tym jedno spotkanie w rezonansie magnetycznym. Dla dzieci, które nie zakwalifikują się do części podłużnej badanie zakończy się jednym około dwudziestominutowym spotkaniem

Czy będę musiał/a sam/a pamiętać o corocznych spotkaniach?

Oczywiście nie. Będziemy się z Państwem kontaktować, aby uzgodnić dogodne terminy spotkań w danym roku.

Co się stanie, jeśli zrezygnuję z udziału w badaniu?

Na każdym etapie badań można wycofać się z dalszego w nich udziału bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Bardzo zależy nam jednak na tym, by współpracujące z nami dzieci i ich rodzice pozostali z nami aż do końca trwania projektu - niekompletne dane nie mają dla nas bowiem pełnej wartości naukowej.

Gdzie będą odbywać się spotkania?

W tym roku większość spotkań będzie odbywać się w przedszkolu, zaś badanie w skanerze (ostatnia sesja) będzie się musiało odbyć w Instytucie Nenckiego (ul. Pasteura 3, Warszawa). W szczególnych przypadkach na wszystkie sesje możemy umawiać się w Instytucie, a niektóre sesje mogą odbyć się w domu. W kolejnych latach będziemy spotykać się w Instytucie, domu lub szkole. Aby możliwe było przeprowadzenie badania w instytucji (szkole lub przedszkolu) konieczne jest nawiązanie porozumienia z dyrekcją w tej sprawie. Możecie Państwo zachęcić dyrektorów placówek, do których chodzi Państwa dziecko do nawiązania z nami współpracy. Będziemy bardzo wdzięczni.

Czy badania są bezpieczne?

Wszystkie badania wykonywane w ramach naszego projektu są całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne, a przeprowadzają je doświadczone i przeszkolone osoby.

Czy moje dziecko nie będzie się nudziło?

Zadania, które będzie wykonywało dziecko, są różnorodne i ciekawe. W skanerze podczas badania MRI dziecko będzie wykonywało zadanie w formie gier komputerowych dostosowanych do jego wieku lub oglądało kreskówki. Kontakt z badaczami i ze skanerem, nowe środowisko instytutu naukowego, możliwość zobaczenia zdjęć swojego mózgu - to wszystko składa się na całą gamę nowych, inspirujących doświadczeń. Nie ma tu miejsca na nudę!

Kim są osoby, które będą badać moje dziecko?

Badacze to specjalnie przeszkoleni do badań dzieci absolwenci psychologii oraz studenci psychologii lub kierunków pokrewnych. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki Nasz zespół, gdzie mogą się Państwo dowiedzieć o nas więcej. Studenci pracują pod stałą superwizją bardziej doświadczonych badaczy. Podczas badania w skanerze MRI oprócz osoby przeprowadzającej wszystkie spotkania obecny będzie również technik, mający odpowiednie wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań MRI z udziałem dzieci.

Jakie korzyści odniesiemy z wzięcia udziału w badaniu?

Rodzice dzieci biorących udział w naszym projekcie będą otrzymywali od nas informacje zwrotne z wyników przeprowadzonych testów. W każdym roku rodzice otrzymają opis funkcjonowania poznawczego dziecka z odniesieniem do wyników typowych dla dzieci w danym wieku. Otrzymają również opis lekarski struktury mózgu dziecka. Badanie przeprowadzone w naszym instytucie nie jest w pełni diagnostyczne i nie jest równoważne z badaniem wykonywanym do celów medycznych (np. nie podajemy kontrastu podczas badania), ale pozwala wykryć pewnie nieprawidłowości, które mogą być wskazaniem do dalszej diagnostyki. Dziecko po każdym spotkaniu otrzyma drobny upominek (np. po spotkaniu w rezonansie - naprasowankę ze zdjęciem swojego mózgu). Uczestnictwo w badaniu będzie również nowym, ciekawym doświadczeniem.

A jakie korzyści odniesie nauka?

Dzięki naszym badaniom możliwe będzie szybsze identyfikowanie dzieci, u których z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości rozwinie się dysleksja. Możliwość wczesnego stosowania interwencji terapeutycznych zminimalizuje opóźnienia w czytaniu dzieci z dysleksją w stosunku do ich rówieśników. Proponowane przez nas metody mogłyby być stosowane powszechnie i szeroko, w poradniach i szkołach, aby miało do nich dostęp jak najwięcej dzieci. Lepiej zrozumiemy również złożone zjawisko, jakim jest dysleksja.

Czy badania są odpłatne?

Badania są bezpłatne, a rodzice otrzymają zryczałtowany zwrot kosztów przejazdu do Instytutu w wysokości 200 PLN za udział w każdej z sesji z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

Czy dane moje i mojego dziecka są bezpieczne?

Do danych osobowych i wyników mają wgląd wyłącznie osoby bezpośrednio związane z badaniem, czyli badacze. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO).

Czy szkoła mojego dziecka będzie miała dostęp do wyników?

Nie, informacje o wynikach dziecka uzyskają jedynie jego rodzice. Rodzice otrzymują pisemny opis wyników dziecka, który mogą później przekazać innym osobom, np. nauczycielom lub pedagogom.

Czy jako rodzic będę miał możliwość uczestniczenia we wszystkich badaniach mojego dziecka?

W razie potrzeby rodzic będzie mógł być cały czas obecny w trakcie badania za pomocą rezonansu magnetycznego. Będzie mógł słyszeć i widzieć dziecko, tak jak badacze. Obecność rodzica jest również dopuszczalna przy testach komputerowych oraz testach typu papier-ołówek, jednak ze względu na to, że rodzice mogą rozpraszać i dekoncentrować dziecko, stanowczo to odradzamy.

Czy trzeba przygotować dziecko do badania w skanerze?

Żadne szczególne przygotowania nie są potrzebne. Jeżeli dziecko zakwalifikowało się do badania i spełnia wszystkie warunki wstępne, jedyną rzeczą, którą będzie musiało zrobić przed wejściem do skanera, jest zdjęcie metalowych części ubrania (pasek, koszula z guzikami), okularów i biżuterii. Psychicznym przygotowaniem dziecka do badania zajmą się badacze. W przystępny sposób wyjaśnią dziecku zasadę działania MRI i pozwolą na zabawę w obszarze atrapy skanera.

Moje dziecko ma wadę wzroku i potrzebuje okularów. Czy będzie mogło zatem wejść do skanera? Bez okularów nie zobaczy nic na ekranie.

W Instytucie dysponujemy specjalnymi okularami korekcyjnymi bez metalowych części. Wyposażymy w nie dziecko na czas badania.

Nie mogę zgłosić dziecka przez stronę. Co zrobić w tej sytuacji?

Jeśli napotykają Państwo na problemy ze zgłoszeniem dziecka przez stronę proszę dać nam znać mailem pod adresem dysleksja_ibd@nencki.edu.pl).