Aktualne badania

Aktualnie prowadzimy rekrutację dzieci do badania podłużnego.

Chcemy zbadać jak największą grupę dzieci, które we wrześniu 2018 r. zaczynają naukę w zerówce i nie potrafią jeszcze czytać. Korzystając z wniosków wyciągniętych na podstawie wyników naszych wcześniejszych badań chcemy wyodrębnić grupę dzieci, u których z dużym prawdopodobieństwem może rozwinąć się dysleksja. Z tymi dziećmi (oraz dziećmi, u których prawdopodobieństwo rozwinięcia się dysleksji jest niskie, wybranymi do grupy kontrolnej) będziemy spotykać się na dwa-trzy spotkania co roku, aż do momentu, kiedy w trzeciej klasie będziemy mogli przeprowadzić diagnozę ryzyka dysleksji za pomocą standardowego testu. Każde spotkanie będzie trwało około godziny. Na początkowych spotkaniach dziecko będzie wykonywać różnorodne testy poznawcze, językowe i umiejętności związanych z czytaniem, np. testy pamięci, słownikowe, artykulacji, uwagi, czy inteligencji. Na ostatnim spotkaniu odbędzie się badanie mózgu w rezonansie magnetycznym.

Dzięki wielokrotnemu badaniu tych samych dzieci na przestrzeni dłuższego czasu będziemy mogli obserwować, jak zmieniają się ich umiejętności oraz budowa i funkcjonowanie mózgu u dzieci typowo czytających oraz tych, u których rozwinie się dysleksja. Na koniec będziemy mogli również zweryfikować, na ile trafny jest zaproponowany przez nas model wczesnej identyfikacji dzieci z problemami w nauce czytania.

IBD jako placówka naukowa nie prowadzi regularnych zajęć dla dzieci, dlatego rekrutację prowadzimy głównie przez przedszkola. Korzystając ze wsparcia pracowników przedszkola przekazujemy rodzicom materiały informacyjne i zachęcamy do udziału w badaniu. W przedszkolach przeprowadzamy również zazwyczaj większość sesji (sesja w rezonansie odbywa się w siedzibie IBD, znajdującej się przy ul. Pasteura 3 w Warszawie). Każdy rodzic, którego dziecko ma wziąć udział w badaniu musi najpierw wyrazić na to pisemną zgodę. Z treścią formularza zgody można się zapoznać w sekcji Materiały dodatkowe. Znajdą tam Państwo również treść ankiety. O wypełnienie jej poprosimy rodziców jeszcze przed przystąpieniem dziecka do badania.

Rodzice dzieci zaproszonych do udziału w badaniu podłużnym zostaną poproszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy przez internet.

Zakwalifikowane do badania dzieci muszą spełniać następujące warunki: