Nasz adres

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. 22 5892392, 22 589 2331

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy lub bezpośrednio do członków zespołu

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Anna Grabowska

Członkowie zespołu

Linki